Tuesday, 20 November 2012

LatihanPilih jawapan yang betul.
1.      Antara makanan berikut, yang manakah menggunakan yis dan kacang soya?
A   Roti                                               C   Tempe
B   Antibiotik                                      D   Tapai

2.      Antara yang berikut, yang manakah menyebabkan demam denggi merebak?
A   Sentuhan sacara langsung             C   Batuk
B   Bersin                                            D   Nyamuk

3.      Apakah yang perlu dilakukan untuk mencegah penyakit daripada merebak?
A   Basuh tangan sebelum menggunakan tandas
B   Mengkuarantinkan pesakit
C   Berkongsi tuala dengan orang lain.
D   Meminun air paip tanpa dimasak

4.      Antara berikut, yang manakah merupakan kesan buruk mikroorganisma?
I       Membuat antibiotuk
II      Penyakit
III     Penghasilan baja asli
IV     Merosakkan makanan
A   I dan II                                          C   II dan IV
B   II dan III                                       D   III dan IV

5.      Puan Anita sedang menyediakan makanan untuk murid miskin di kantin sekolah.
Antara langkah yang berikut, yang manakah paling berkesan untuk mencegah bacteria daripada merebak pada makanan?
A   Menggunakan pinggan kaca untuk menghidang makanan.
B   Memakai pakaian bersih
C   Memakai penutup kepala
D   Membasuh tangan sebelum menyediakan makanan

No comments:

Post a Comment