Tuesday, 20 November 2012

Latihan StrukturJadual di bawah menunjukkan bilangan murid yang menghidap demam campak dalam kelas 5A dari minggu pertama hingga minggu ke-4 dalam bulan Januari.

Minggu
1
2
3
4
Bilangan murid yang menghidap demam campak
1
3
5
7

a)      Apakah tujuan penyiasatan ini?
______________________________________________________________
 
b)     Berikan satu sebab (inferens) berdasarkan perubahan bilangan murid yang menghidap demam campak.

______________________________________________________________

c)      Nyatakan corak perubahan bilangan murid yang menghidap demam campak dari minggu pertama hingga minggu ke-4.

______________________________________________________________

d)     Nyatakan satu hubungan di antara minggu dengan bilangan murid yang menghidap demam campak.

______________________________________________________________


1 comment: