Wednesday, 24 October 2012

Eksperimen


Gambarajah di bawah menunjukkan mikroorganisma menjalani proses pernafasan.
                                                

Sunday, 14 October 2012

Marilah Uji Diri Anda

 Bulatkan empat jenis mikroorganisma

K
D
S
A
S
X
C
S
U
B
P
R
O
T
O
Z
O
A
C
B
V
C
X
S
E
W
B
F
V
A
M
D
C
V
N
F
B
A
C
T
E
R
I
A
U
S
G
D
W
Y
I
R
P
N
A
J
U
E
F
Y
U
G
G
W
Q
W
D
W
I
S
H
IIsi tempat kosong dengan jawapan yang betul

a) Mikroorganisma adalah hidupan yang sangat _________.


b) Mikroorganisma __________ dilihat dengan mata kasar.

c) __________  merupakan mikroorganisma yang paling seni.

d) __________ ialah satu contoh mikroorganisma.

e) __________ boleh ditemui di dalam tasik dan sungai.

f) Mikroorganisma hanya boleh dilihat dengan menggunakan __________ atau __________.

Saturday, 6 October 2012

BENDA HIDUP YANG SENI


1. Mikroorganisma ialah benda hidup yang sangat seni.

2. Kebanyakan mikroorganisma tidak dapat dilihat dengan mata kasar.

3. Mikroorganisma hanya boleh dilihat menerusi mikroskop atau kanta pembesar.

4. Jenis-jenis mikroorganisma:
    a) Bakteria                                                          b) Kulat
                                                                       
c) Virus                                                                  d) Protozoa
                                                                             
5.Bateria boleh didapati dalam pelbagai bentuk,warna, dan saiz.

6.Virus merupakan mikroorganisma yang paling seni.

7. Kulat boleh didapati pada roti yang berkulat dan buah oren yang membusuk.

8. Protozoa boleh ditemui di dalam tasik, kolam, dan sungai.

9. Yis ialah satu contoh mikroorganisma.

10. Mikroorganisma menjalani proses hidup yang berikut;
      a) Bernafas         b) Membesar                 c) Bergerak.