Tuesday, 11 December 2012

Latihan1.      Kelaskan haiwan-haiwan di bawah berdasarkan jenis makanan yang dimakan.

  Kuda          ayam        katak          itik         gajah          tikus          gajah          singa       cicak 
Herbivor
Omnivor
Karnivor
2.      Rajah di bawah menunjukkan empat hidupan.

      
                                                              


a ) Tulis ‘pengeluar’ atau ‘pengguna’ bagi setiap hidupan yang ditunjukkan di atas.

i)                    Tikus =    (                              )          ii)    Pokok kelapa sawit = (                              )iii)  Burung hantu = (                              )       iv)  Ular = (                              )b) Bina satu rantai makanan daripada hidupan yang ditunjukkan di atas.

_____________________________________________________________________

                                      

Saturday, 8 December 2012

Contoh Haiwan Berdasarkan Makanan Yang Dimakan

                                                                        Herbivor

Karnivor

Omnivor


Rangkai Makanan & Siratan Makanan

1. Hidupan memerlukan makanan untuk terus hidup.

2. Manusia dan haiwan makan tumbuhan dan haiwan yang lain.

3. Tumbuhan hijau boleh membuat makanan sendiri.

4. Haiwan dikelaskan berdasarkan jenis makanan yang dimakan.

    a) Herbivor - Haiwan yang memakan tumbuhan sahaja.

    b) Karnivor - Haiwan yang memakan haiwan yang lain sahaja.

    c) Omnivor - Haiwan yang memakan tumbuhan dan haiwan yang lain.

5. Tumbuhan hijau membuat makanan sendiri dan haiwan bergantung kepada haiwan dan   
     tumbuhan untuk makanan.


6. Hubungan makanan di antara hidupan dalam suatu habitat dipanggil rantai makanan.

7. Tumbuhan ialah pengeluar. Haiwan ialah pengguna.

8. Siratan makanan mengandungi dua atau lebih rantai makanan yang saling berkaitan.

9. Siratan makanan adalah penting kerana siratan makanan mengawal bilangan spesies hidupan yang berlainan di dalam suatu habitat.

10. Jika bilangan suatu spsies hidupan di dalam suatu habitat berkurang, kesemua haiwan lain yang bergantung pada spesies hidupan tersebut untuk makanan akan berkurang bilangannnya atau berpindah ke tempat lain.

11. Perubahan populasi sesuatu sesuatu spesies dalam suatu siratan makanan mempengaruhi populasi spesies  yang lain.

Saturday, 1 December 2012

Kemandirian Spesies Tumbuhan1.      Tumbuhan perlu memancarkan biji benih dan buah untuk memastikan kemandirian spesiesnya.

2.      Terdapat empat cara pencaran buah dan biji benih:

a)      Melalui haiwan
·         Ciri-ciri : Berisi, biji benih boleh dimakan, berwarna terang, berbau wangi, bercangkuk
·         Contoh buah dan biji benih: Rambutan, durian, tembikai, mangga, kemuncup

b)      Melalui angin
·         Ciri-ciri: Ringan, bersayap, berbulu, kecil, dan kering
·         Contoh buah dan biji benih: Biji meranti, biji angsana, lalang

c)      Melalui air
·         Ciri-ciri: Mempunyai ruang udara, ringan, kulit berlilin
·         Contoh buah: Kelapa, kiambang, pongpong

d)      Melalui mekanisme letupan
·         Ciri-ciri: Kering apabila masak dan meletup untuk menyebarkan biji benih
·         Contoh buah dan biji benih: Keembung, getah, bendi

Tuesday, 27 November 2012

iTTV Year 5 Science Chapter 2 Survival of Species (Survival of Animal (P...

Kemandirian Species Haiwan

1. Haiwan perlu membiak untuk memastikan kemandirian spesiesnya.

2. Haiwan membiak dengan cara bertelur atau melahirkan anak.

3. Untuk memastikan kemandirian spesiesnya, haiwan perlu menjaga telur dan anaknya.

4. Haiwan yang berlainan mempunyai cara yang berbeza untuk menjaga telur dan anaknya.

5. Cara haiwan menjaga anaknya:
   a) Memberi makan anaknya (contoh: kucing, kambing)
   b) Tinggal dalam kumpulan (contoh: gajah, kuda belang)
   c) Membawa anak bersama ( contoh: kanggaru, monyet)
   d) Menyerang musuhnya ( contoh: singa, ayam betina)

6. Cara haiwan menjaga telurnya:
a) Telur diselaputi lendir
  


 
b) Menyembunyikan telur di bawah daun

c) Menimbus telur di dalam pasir

Tuesday, 20 November 2012

beneficial and harmful effects of microorganisms

Latihan StrukturJadual di bawah menunjukkan bilangan murid yang menghidap demam campak dalam kelas 5A dari minggu pertama hingga minggu ke-4 dalam bulan Januari.

Minggu
1
2
3
4
Bilangan murid yang menghidap demam campak
1
3
5
7

a)      Apakah tujuan penyiasatan ini?
______________________________________________________________
 
b)     Berikan satu sebab (inferens) berdasarkan perubahan bilangan murid yang menghidap demam campak.

______________________________________________________________

c)      Nyatakan corak perubahan bilangan murid yang menghidap demam campak dari minggu pertama hingga minggu ke-4.

______________________________________________________________

d)     Nyatakan satu hubungan di antara minggu dengan bilangan murid yang menghidap demam campak.

______________________________________________________________