Sunday, 14 October 2012

Marilah Uji Diri Anda

 Bulatkan empat jenis mikroorganisma

K
D
S
A
S
X
C
S
U
B
P
R
O
T
O
Z
O
A
C
B
V
C
X
S
E
W
B
F
V
A
M
D
C
V
N
F
B
A
C
T
E
R
I
A
U
S
G
D
W
Y
I
R
P
N
A
J
U
E
F
Y
U
G
G
W
Q
W
D
W
I
S
H
IIsi tempat kosong dengan jawapan yang betul

a) Mikroorganisma adalah hidupan yang sangat _________.


b) Mikroorganisma __________ dilihat dengan mata kasar.

c) __________  merupakan mikroorganisma yang paling seni.

d) __________ ialah satu contoh mikroorganisma.

e) __________ boleh ditemui di dalam tasik dan sungai.

f) Mikroorganisma hanya boleh dilihat dengan menggunakan __________ atau __________.

2 comments: